تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


هرکسی آدرس جدید میخواد بگه. البته نمیتونم قول بدم ...........


پژال .. ۹۶-۴-۰۲ ۱ ۷ ۱۲۵

پژال .. ۹۶-۴-۰۲ ۱ ۷ ۱۲۵


بعد حدود یه سال که از ساخت اینجا میگذره، بنظرم دیگه عمرش تمومه..

شاید یه روزی یه جای دیگه و با یه اسم دیگه. شایدم نه..

البته حذف نمیشه :-)


پژال .. ۹۶-۳-۳۱ ۱۶ ۱ ۱۵۸

پژال .. ۹۶-۳-۳۱ ۱۶ ۱ ۱۵۸


خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر