تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


من این نبودم. انقدر بی احساس، انقدر سرد، انقدر بی تفاوت.. 

پ ن: هیچ احساسی به این قضیه ندارم! هیچی.. بی تفاوتی محض!

یانوشکا .. ۰۳ مهر ۹۵ ، ۰۱:۰۳ ۶۶