تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


گذشته رو نبش قبر نکنید.نه خاطرات خوبشو نه بد! پیام ها و ایمیلای قدیمی رو هرگز دوباره باز نکنید. همه ی پل های پشت سرتونو خراب کنید! یه جوری که راهی واسه برگشت نباشه. حتی فکر برگشتن هم نباشه..

یانوشکا .. ۱۷ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۲۴ ۱۷